Giới thiệu
Thông tin liên hệ

Để lại lời nhắncho chúng tôi

Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía phụ huynh và học sinh. Ý kiến đóng góp của quý phụ huynh và học sinh là sự phát triển của nhà trường.

Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: 935/10/7 - Bình Giã - Phường 10 - TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 02543 840 009

Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai