• Ngày đăng: 24/11/2017
  • Lượt xem: 475

Giá trị cho Học sinh

  • Học sinh được hưởng thụ chương trình giáo dục song ngữ với các chứng nhận đạt chuẩn
  • Học sinh nhận được các chứng nhận quốc tế ngay tại trường
  • Nhiều chương trình ngoại khóa và các hoạt động đặc biệt để phát triển các kỹ năng và giá trị sống
  • Các dịch vụ chăm sóc học sinh xuất sắc
  • Cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn
  • Học tập và chia sẻ với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt huyết giàu kinh nghiệm và môi trường học đường thân thiện.
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai