Phụ huynh

Nơi góp ý từ phụ huynh học sinh!

  • Phụ huynh đưa đón trẻ thuận tiện tại các cơ sở khắp thành phố
  • Các hoạt động tương tác và tư vấn dành riêng cho Phụ huynh
  • Mối liên hệ giữa Nhà trường và Phụ huynh được phát triển mật thiết để cập nhật tiến độ học tập và sinh hoạt của học sinh
  • Các chương trình hỗ trợ tài chính được cung cấp liên tục. 

Góp ý

Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai