Sơ Đồ Tổ Chức
  • Ngày đăng: 12/06/2020
  • Lượt xem: 3,013

Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Vũng Tàu khai giảng năm học mới 2017-208 thành công rực rỡ.

Bài diễn văn phát biểu của Thầy Nguyễn Văn Tỵ Chủ Tịch hội đồng quản trị  nói về những kết quả rất xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua là 100% học sinh THPT đậu tốt nghiệp. Tỷ lệ đậu vào các trường Đại học cũng hơn nhiều so với những năm trước. Để không ngừng phát huy năm học 2017-2018 tỷ lệ  đậu tốt nghiêp là 100% và tỷ lệ đậu Đại học và Cao đẳng nhiều hơn nữa.

Chủ Tịch hội đồng quản trị trong khai giảng năm học mới 2017-2018

Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai